เป็นสีสำคัญของเซนต์คาเบรียล เป็นตราดวงใจ
ธงชัยวิเชียร ให้เรานักเรียนหวังทำความดี

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์หลักของ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

ช่องทางหลักสำหรับเพยแพร่ ช่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ของทางสมาคมฯ
ให้กับศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลทุกท่าน

Build a good relationship

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Help each other

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สังคมของ สมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Promote activities

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขภาพอนามัย บันเทิง งานประเพณี กิจกรรมสาธารณกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิก

"สถาบันคือ อิฐหินปูนทราย แต่จิตวิญญาณของเซนต์คาเบรียลอยู่ที่พวกเราทุกคน"

ประวิช รัตนเพียร ซ.ค. 9641

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข้อมูลจาก Facebook : สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

3 ท่าน
จำนวนสมาชิกศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บรรยายกาศงานฉลองครบรอบ
SG HOMECOMING DAY 2023

Souvenir

ของที่ระลึก งานครบรอบ 100 ปี เซนต์คาเบรียล

ชุดแก้ว
250 บาท

จากราคาปกติ 300 บาท

แก้วกาแฟ พร้อมจานรอง 1 เซ็ท

ชุดกระเป๋า
กระเป๋า GYM
699 บาท

จากราคาปกติ 800 บาท

กระเป๋า Gym Bag 1 ใบ สำหรับการพักค้างแรม 1-2 คืน หรือ ใส่อุปกรณ์ออกกำลังกาย มีช่องเก็บรองเท้า

POWERBANK 5000 MAh
400 บาท

จากราคาปกติ 600 บาท

ขนาดพกพา
ใช้งานทนทาน

สนใจสั่งซื้อได้ทาง Line Official: @sgalumni 

Contact Us

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา 8:00 – 17:00

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

412/4 ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร : 02 243 9074

Total Website Visits: 54822